Mit Terapeutiske grundlag

Jeg har en grundlæggende uddannelse som gestaltterapeut, hvor det overordnede menneskesyn er eksistentielt, hvor der blandt andet er fokus på ansvar, frihed og valg.

Jeg er meget optaget af arbejdet med udviklingstraumer, som jeg ofte ser som den helt grundlæggende udfordring for mange mennesker, der vælger at gå i terapi.

Det, at vi har noget i vores inderste, der ikke er blevet mødt på en kærlig og omsorgsfuld måde i vores barndom, kan ofte give anledning til, at vi i vores voksenliv ikke helt har følelsen af at trives, ofte kommer ud i konflikter eller har følelsen af at være forkert. Der er mange tilgange til at arbejde med udviklingstraumer, hvor mit fundament er at arbejde ind i traumet med et kropsligt fokus, være nysgerrig på her og nu situationen, og møde de følelser, der er tilstede.

Så terapi handler meget om at få en indsigt i hvor du står i dit liv og måske derfra begynde at kunne gå nye veje…

Alle vores nervesystemmer fletter sammen og påvirker hinanden.
Alle vores nervesystemmer fletter sammen og påvirker hinanden

At arbejde med udviklingstraumer:

Traumespor

Hvis man som barn er vokset op i et hjem, hvor der ikke har været tryghed og stabilitet, er der risiko for, at man kan udvikle et ‘udviklingstraume’. Dette kan komme til udtryk i ens voksenliv som mangende glæde, at føle sig forkert, og at have det svært ved sociale relationer. Man kan sige at noget af det, der er sket i ens barndom sætter sig ‘spor’ i ens voksenliv.
På efteruddannnelsen med Traumespor træner man evnen til at være opmærksom på det, der sker i nuet sammen med klienten. Denne opmærksom er både på et verbalt og kropsligt plan. Specielt ses det kropslige udtryk som vigtige pejlemærker i arbejdet med udviklingstraumer.

Traumespor: http://www.traumespor.com/om-traumespor.html

Biologisk traumebehandling

Når vi som mennesker bliver født, er det lille barn meget ‘ufærdigt’, d.v.s at barnet er totalt afhængigt af, at der er nogle voksne omsorgspersoner til at være der for det lille barn. Det betyder også, at det lille barn er specielt følsomt overfor omsorgsvigt, store forandringer, adskillelse og separation. Da barnets hjerne er under en kæmpe udvikling specielt de første leveår, vil det lave sine første erfaringer på et meget usikkert og stresset grundlag. Det vil være med til at danne et nervesystem, der er mere på ‘vagt’ og med en slags grundlæggende mistillid til, og at verden er et lidt farligt sted at være… Disse meget tidlige tilstande er jo dannet, inden barnet har fået et verbalt sprog, man kan sige, at det er blevet til nogle ordløse tilstande i barnet. Det kan opleves som nogle indre sansninger af uro, lukkethed, dyb tristhed og ikke at føle sig elsket.
På uddannelsen Biologisk traumebehandlig, arbejder man med fokus på det kropslige og med fokus på kroppens sprog gennem rytme og langsommelighed. Med en viden om, at arbejde ind i det helt tidlige svigt, at møde et nerversystem, hvor der ikke nødvenigvis er ord til at beskrive med.

Bilogisk traumebehandling: https://skolenforpsykosomatik.dk/psykosomatik

Indre barn

Som beskrevet i de forrige afsnit handler udviklingstraumer om noget, der er sket i ens opvækst, men som kommer til udtryk i ens voksenliv.
For nogle mennesker der ønsker at arbejde med disse problematikker, giver det mening at have et billede på et indre barn inde i én, der kræver opmærksomhed og kærlighed. At den vokse selv netop kan møde den del af sig, der netop ikke har fået denne kærlighed. At man har en egen bevidsthed på, at der måske ‘bor’ et indre barn, der er såret, og i nogle situationer kan føle sig meget forladt.
På uddannelsen ‘Indre barn’ arbejder man med teknikker til at møde dele af sig selv, at møde nogle af de situationer, hvor barnet er blevet svigtet, og i stedet møde det med åbenhed og kærlighed…

Indre barn: https://ronnivistisen.dk/

Gestaltterapi:

En 4 årig uddannelse til psykoterapeut med skriftlig og mundtlig examination.

Oplevelsesorienteret psykoterapi

  • Er en oplevelsesorienteret psykoterapi, hvor der arbejdes med, at klienten skal finde sit ståsted, sin væren med sig selv og have en egen erkendelse af sig selv som et levende og ansvarsbevidst menneske
  • Rammen for terapien er Eksistentiel, hvor terapeuten selv har en overbevisning om, at vi alle har nogle fælles grundvilkår som mennesker. At vi selv har et ansvar for vores liv og de valg, vi træffer, samt at de valg, vi tager, både har en betydning for os selv og andre.
  • At arbejde Fænomenologisk – er at arbejde med det, der sker lige nu i kontakten mellem klient og terapeut. At terapeuten er åben og nysgerrig på det klienten bringer frem, uden fordomme og dømmende tanker. At terapeuten har et ønske om at klienten arbejder med at forstå sig selv og få en egen indsigt i sit liv.
  • Gestalt psykologien handler om at terapeuten er med i klientens arbejde med at få indsigt i eget liv, egne handlemønstre og muligheder for at vælge andre veje i livet.
  • Gestaltpsykologien handler om at vi opfatter i helheder (Gestalter), at vi har nogle bestemte handlingsmønstre. For at ændre måden vi tænker, føler og handler på, skal vi ind og arbejde med at få indsigt og en bevidsthed på vores handlingsmønstre.
Kontakt:

Vi er alle født med evnen til at være i kontakt og indgå i relationer med hinanden. Det er livsvigtigt for os at være i fællesskabet, at føle samhørighed med andre. En primær faktor i det terapeutiske rum er kontakt og tryghed. Uden dette vil klienten ikke have tillid til at åbne for det sårbare.

Andre kurser

Seksuelle overgreb med Anne Kaplan
https://kaplan-praksis.dk/kurser/

Familielivet med Autisme – om Familielivet med autisme og fra et fagligt perspektiv.

Borderline hos unge – Foredrag om og med unge med borderline.

De professionelle mødeøjeblikke – når kontakt heler – Kursus med Marianne Bentzen.
Professionelle mødeøjeblikke, den stund hvor den professionelle omsorgspersons specifikke intervention, har stor betydning for klientens psykiske og hjernemæssige modningsniveau.

Angstens Ansigter – Foredrag med angstbehandler Henrik Rose. Bliv klogere på angsten som fænomen.

Forældre på alle strenge – Foredrag med Susan Hart.
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive
kompasser ud fra Forældre på alle strenge.

Sjælens Længsel – Foredrag med Lars Sørensen.
Sjælens længsel – om at finde sig selv uden at føle sig forkert.

Mandegruppe – Selvudviklingsgruppe for mænd – Slip din personlige vækst fri. Bygger på Gestalt terapeutisk grundlag.

Mindfulness kursus – Janne Oreskov
https://www.oreskov.dk/